Nana Thai Massage

 

Prices

1. Thai Traditional Massage 

60 min R 370 / 90 min R 500 / 120 min R 620

2. Thai Oil Massage (Medium Massage) 

60 min R 400 / 90 min R 520 / 120 min R 670

3. Thai Aroma Oil (Soft Massage)

60 min  R 400 / 90 min R 520 / 120 min R 670

4. Thai Deep Tissue Massage (Sport)

60 min R 420 / 90 min R 540 / 120 min R 690

5. Body Scrub

60 min R 450 / 90 min R 570 / 120 min R 720

6. Thai Hot Herb

60 min R 450 / 90 min R 570 / 120 min R 720

7. Thai Neck, Back, Shoulder Massage

30 min R 300 / 60 min R 400 / 90 min R 520

8. Thai Head and Shoulder Massage

30 min R 300 / 60 min R 400

9. Thai Foot Massage (Reflexology)

30 min R 300 / 60 min R 400 / 90 min R 520

10. Thai Foot Massage and Foot Scrub

60 min R 440 / 90 min R 560 

11. Remedial Massage

60 min R 420 / 90 min R 540 / 120 min R 690

De-Stress Packages

12. Thai Neck, Back, Shoulder Massage and Thai Foot Massage

60 min R 420 / 90 min R 540 / 120 min R 690

13. Thai Traditional Massage and Thai Aroma Massage

90 min R 570 / 120 min R 700 / 150 min R 850

14. Thai Traditional Massage and Thai Foot Massage (Reflexology)

90 min R 550 / 120 min R 670 / 150 min R 820

15. Thai Aroma Massage and Thai Foot Massage (Reflexology)

90 min R 600 / 120 min R 720 / 150 min R 870  

16. Thai Deep Tissue Massage and Foot Massage

90 min R 620 / 120 min R 740 / 150 min R 890 

17. Thai Aroma Massage and Body Scrub

90 min R 650 / 120 min R 770 / 150 min R 920  

18. Thai Traditional Massage and Thai Deep Tissue

90 min R 640 / 120 min R 770 / 150 min R 900